ხელმისაწვდომი გადახდის მეთოდები

ამ ეტაპზე გადახდის მეთოდებიდან ხელმისაწვდომია მხოლოდ სამი ქვემოთ ჩამოთვლილი მეთოდი.

შემოწირულობა

დაეხმარე სამოქალაქო აქტივისტებს თავისუფლებისათვის ბროძოლაში - გაიღე შემოწირულობა